Skip to main content

Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні ??

Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjęłam decyzję, że nie będę naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców.

Jeśli macie obok siebie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują takiej pomocy, powiedzcie im proszę o tej inicjatywie.

Zapraszam do kontaktu.