Skip to main content
Допомога Україні
Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjęliśmy decyzję, że nie będziemy naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców. Jeśli macie obok siebie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują takiej pomocy, powiedzcie im proszę o tej inicjatywie. Radosław Bartela, Sylwia Łagoda